Dramat

Słowo dramat wywodzi się z języka greckiego. Jest to w dosłownym, wolnym tłumaczeniu działanie, jakaś konkretna akcja. To obok liryki oraz przekładnia kierownicza epiki jeden z trzech rodzajów sztuki literackich. To coś co graniczy między teatrem oraz literaturą. Jest to nie tylko forma tkaniny teatralnego przekazu, ale również ciekawa rozrywka natury filmowej. Dramaty skupiają się w filmowych przedstawieniach ludzi, ich życia codziennego, problemów z jakimi się zmagają, dylematów życiowych, wzajemnych skomplikowanych relacji. Zakończenie nie zawsze jest tu optymistyczne a wręcz w wielu przydatkach tragiczne.