Britpop

Jako britpop rozumie się gatunek muzyczny, który pojawił wakacje w Karwi się na Wyspach Brytyjskich w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Przedstawicielami tego nurtu są między innymi tacy artyści jak Placebo, Supergrass czy Pulp bądź Keane.