Film krotkometrazowy

Jednym z rodzajów współcześnie chętnie realizowanych filmów okazuje się film krótkometrażowy. Jest to gatunek rozrywki, jaki opiera się na stosunkowo niedługiej projekcji. Nieprzypadkowo więc, ten nurt filmowy określa się mianem krótkometrażowego. Najczęściej granice czasowe wynoszą tu odpowiednio od trzydziestu do sześćdziesięciu minut. Nie ma tu sztywnych ram czasowych, więc podajemy jedynie http://www.adamet.com.pl/tasmy-adamet/ charakterystyczny i zarazem najczęściej występujący przedział czasowy. Ogólnie ten rodzaj filmów wraz z biegiem czasu nieco ewaluował. Początku filmu krótkometrażowego polegały na wyświetlaniu danego obrazu w przeciągu zaledwie dwudziestu minut, czasem maksymalnie przedstawienia te sięgały pół godziny, nie dłużej.
Wynikało to przede wszystkim z nieco innej funkcji, jaką spełniać miały tego typu produkcje. Otóż nie tworzono ich samych sobie, by traktować je jako swego rodzaju formę rozrywkową, ale miały one być swoistymi dodatkami do długometrażowych produkcji filmowych. Tak jak teraz puszczane są w kinach przydługawe reklamy czy zajawki i zapowiedzi innych produkcji, tak niegdyś emitowane były w tym czasie właśnie filmy krótkometrażowe. Na chwilę obecną ten gatunek rozrywki zdobył naprawdę duże uznanie. Nawet est to jedna z dziedzin filmowych, która jest doceniana na prestiżowych konkursach filmowych i festiwalach organizowanych na skalę międzynarodową.
Niektóre filmy krótkometrażowe to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich emitowanych jest z reguły przez standardowe stacje TV.